Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Kłodzka

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Ogłoszenia i przetargi

Dział zawiera wykaz wszystkich ogłoszeń i przetargów dotyczących realizacji projektu.

Zakres i cele projektu

Dział zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu i celów realizowanego projektu.

Przebieg inwestycji

Dział zawiera harmonogram realizacji zadań projektu.

Witamy na stronie projektu

Przedmiotem Studium jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Kłodzka". Przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze aglomeracji Kłodzko rozumianej w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z dnia 28 lipca 2014 r. poz. 995).

 

 

 

 

(C) 2016 - Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona wykorzystuje technologię cookies w celu prawidłowego działania. Wykorzystywanie cookies można dowolnie zmieniać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Strona wykorzystuje technologie cookies oraz joomlashine.