Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Kłodzka

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Ogłoszenia i przetargi

Dział zawiera wykaz wszystkich ogłoszeń i przetargów dotyczących realizacji projektu.

Zakres i cele projektu

Dział zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu i celów realizowanego projektu.

Przebieg inwestycji

Dział zawiera harmonogram realizacji zadań projektu.

Strona wykorzystuje technologie cookies oraz joomlashine.