ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 11 stycznie 2016 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Dnia 29 lutego 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 23/I/B/2016 (Starosta Kłodzki).
  • Dnia 21 kwietnia 2016 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr I-D/79/16 (Wojewoda Dolnośląski).

 

ZADANIE: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - CZĘŚĆ I, II, III, IV

 

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 24 sierpnia 2015 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Dnia 18 grudnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 187/I/B/2015 (Starosta Kłodzki).

 

ZADANIE: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - CZĘŚĆ V

  • Zadanie zakończone.
  • Dnia 18 grudnia 2015 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 188/I/B/2015 (Starosta Kłodzki).

 

ZADANIE: STUDIUM WYKONALNOŚCI

  • Zadanie zakończone.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE - czytaj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-306/14-00 ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka - etap I - przygotowanie dokumentacji projektowej? w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. - czytaj

SIWZ - czytaj

Wzór umowy - czytaj

Opis przedmiotu zamówienia - czytaj

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego." Dokumentacja winna zawierać rozwiązania wiążące się ze skutecznym pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej - czytaj

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - czytaj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego." Dokumentacja winna zawierać rozwiązania wiążące się ze skutecznym pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej.

Zmiana ogłoszenia - czytaj

Zmiana SIWZ - czytaj

Ogłoszenie - czytaj

Opis przedmiotu zamówienia - czytaj

Załącznik graficzny - czytaj

Załącznik - czytaj

Instrukcja dla wykonawców - czytaj

Wzór umowy - czytaj

 

Pytania i odpowiedzi 1 - czytaj

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego - czytaj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego

Ogłoszenie - czytaj

Opis przedmiotu zamówienia - czytaj

Załącznik graficzny - czytaj

Instrukcja dla wykonawców - czytaj

Wzór umowy - czytaj

 

Pytania i odpowiedzi 1 - czytaj

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zajęczej w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz

sprawowanie nadzoru autorskiego.

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik graficzny

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy