Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.
ul. Piastowska 14B
57-300 Kłodzko

tel. (74) 865 40 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wodociagi.klodzko.pl

Obsługa on-line

Telefon alarmowy

Projekt

Wyszukiwarka

 • Wodociągi Kłodzkie
  Wodociągi Kłodzkie

   

   

 • Słoneczna suszarnia osadów
  Słoneczna suszarnia osadów
 • Hala suszarni
  Hala suszarni
 • Osadnik
  Osadnik
 • Oczyszczalnia
  Oczyszczalnia
 • Stacja pomp
  Stacja pomp
 • Nasze usługi
  Nasze usługi

SPRZEDAŻ / KUPNO NIERUCHOMOŚCI

Powiększenie

 

  

Odbiorca usług zobowiązany jest w przypadku sprzedaży/kupna nieruchomości do poinformowania o tym fakcie firmę "Wodociągi Kłodzkie", w możliwie jak najszybszym terminie.
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Dziale Zbytu pokój nr 5 przedstawiając następujące dokumenty:

>Osoby fizyczne:

■  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, wypis z rejestru gruntów,   postanowienie sądu;

■  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

> Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

■  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu
  notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;

■  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

■  decyzja o nadaniu NIP;

■  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej;

■  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości.

> Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, instytucje  państwowe, stowarzyszenia,  itp.):

  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;

  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;

  aktualny wypis z właściwego rejestru;

  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

  decyzja o nadaniu NIP;

  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.


> Wspólnoty Mieszkaniowe:

■  odpis  aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali

■  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

■  decyzja o nadaniu NIP;

■  uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty

■  pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);

■  aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzję o nadaniu nr NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;

  

Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że strona internetowa Wodociągów Kłodzkich wykorzystuje cookies (ciasteczka). Obsługę cookies możecie Państwo w dowolnym momencie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookies kliknij tutaj.

Akceptuje uzywanie cookies na tej stronie internetowej.

EU Cookie Directive Module Information