Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.
ul. Piastowska 14B
57-300 Kłodzko

tel. (74) 865 40 10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.wodociagi.klodzko.pl

Obsługa on-line

Telefon alarmowy

Projekt

Wyszukiwarka

 • Wodociągi Kłodzkie
  Wodociągi Kłodzkie

   

   

 • Słoneczna suszarnia osadów
  Słoneczna suszarnia osadów
 • Hala suszarni
  Hala suszarni
 • Osadnik
  Osadnik
 • Oczyszczalnia
  Oczyszczalnia
 • Stacja pomp
  Stacja pomp
 • Nasze usługi
  Nasze usługi

NOWE PODŁĄCZENIE BUDYNKU DO SIECI

Powiększenie

 

  

Tryb postępowania przy nowym podłączeniu budynku do miejskiej sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Co trzeba zrobić, aby „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o. dostarczało wodę i odprowadzało ścieki?

 

ETAP 1 - „ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE”

 

w biurze „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

 

„Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków technicznych podłączenia do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej” (wniosek dostępny kliknij tutaj oraz w biurze „Wodociągów Kłodzkich” w dziele technicznym). Do wniosku należy załączyć:

 • mapę do celów opiniodawczych z zaznaczoną lokalizacją terenu inwestycji wskazujący położenie nieruchomości względem istniejącej sieci – 2 egz.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny dysponowania nieruchomością np. wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją, wypis z KW lub kserokopia aktu notarialnego.
 • w przypadku gdy w imieniu Klienta występuje pełnomocnik wymagane jest upoważnienie do jego reprezentowania.

 

Zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest wydawane w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

ETAP 2 - „PROJEKT BUDOWLANY”

 

w biurze „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

 

Projekt budowlany (dokumentację techniczną) przyłącza/sieci wodociągowej i/lub przyłącza/sieci kanalizacji sanitarnej wykonany przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Projekt należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest wydawane w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wykonanej dokumentacji. Cena jest określona w cenniku usług „Wodociągów Kłodzkich”.

 

Wykonanie przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej można zlecić naszej Spółce w biurze „Wodociągów Kłodzkich” lub innemu wykonawcy.

 

ETAP 3 - „WPIĘCIE DO SIECI I UMOWA”


Po wykonaniu przyłącza przez wykonawcę, w biurze „Wodociągów Kłodzkich” należy złożyć:

 

zlecenie na wpięcie (złączenie) przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z miejską siecią. Dokonuje tego wyłącznie brygada „Wodociągów Kłodzkich” lub wykonawca pod jej nadzorem. W/w roboty wykonywane są odpłatnie.

 

Po dokonaniu wpięcia należy podpisać umowę o dostawę wody i odbioru ścieków w Dziale Zbytu „Wodociągów Kłodzkich”(wzory umów dostępne w zakładce "Pliki do pobrania").

Protokół odbioru technicznego wydawany jest w Dziale Technicznym „Wodociągów Kłodzkich” po dostarczeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza/sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 


WAŻNE – proszę zapoznać się z dokumentem: Warunki techniczne wykonania i odbioru urządzeń i przyłączy wod. - kan. na terenie miasta Kłodzka - kliknij tutaj

 

  

Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne informujemy, że strona internetowa Wodociągów Kłodzkich wykorzystuje cookies (ciasteczka). Obsługę cookies możecie Państwo w dowolnym momencie wyłączyć w opcjach swojej przeglądarki internetowej. Aby dowiedziec sie wiecej o plikach cookies kliknij tutaj.

Akceptuje uzywanie cookies na tej stronie internetowej.

EU Cookie Directive Module Information